• Melaksanakan latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran melalui kajian ke atas demografi, migrasi, sosio budaya, ekonomi, pembangunan teknologi, pengurusan, perubahan teknologi dan perkembangan semasa pentadbiran negara.
  • Menyediakan kertas-kertas makluman untuk dibentangkan di peringkat kebangsaan dan persidangan antarabangsa dalam menangani isu-isu berkaitan perumahan dan kerajaan tempatan.
  • Membantu mengenalpasti isu dan masalah semasa dalam konteks perbandaran negara dan seterusnya memperakukan kaedah perancangan dan cadangan dasar.
  • Menawarkan khidmat nasihat dan pakar runding bagi penggubalan dasar, perancangan dan strategi pelaksanaan program dan aktiviti dalam sektor berkaitan.
  • Melaksanakan program latihan kepada semua peringkat personel dalam sektor berkaitan bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran teknikal dan pentadbiran.
  • Menganjurkan persidangan, seminar dan bengkel berkaitan perumahan dan kerajaan tempatan di peringkat tempatan dan antarabangsa.
  • Menyalurkan maklumat terkini berhubung dengan perubahan dasar dari semasa ke semasa.
  • Menggubal kurikulum, merancang, melaksana, menyediakan garis panduan pelaksanaan kursus  dan laporan penilaian kursus yang berkaitan.
Kursus Team Building
18-20 September 2018
 
Bengkel Pindaan Peraturan Memberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
18-20 September 2018
 
Kursus Pengurusan Kerja Sosial Anggota Klinikal
18-20 September 2018
 
Bengkel Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Siri 2/2018
18-21 September 2018
 
Program Kursus Asas Sistem Pengurusan Bersepadu JKR (SPFB)
18-21 September 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my