Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan agensi-agensi berkaitan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek pentadbiran, pengurusan, perancangan, perbandaran dan penempatan  manusia.

Kursus Team Building
18-20 September 2018
 
Bengkel Pindaan Peraturan Memberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
18-20 September 2018
 
Kursus Pengurusan Kerja Sosial Anggota Klinikal
18-20 September 2018
 
Bengkel Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Siri 2/2018
18-21 September 2018
 
Program Kursus Asas Sistem Pengurusan Bersepadu JKR (SPFB)
18-21 September 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my