Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan agensi-agensi berkaitan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek pentadbiran, pengurusan, perancangan, perbandaran dan penempatan  manusia.

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000/9001/9002 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my