• Melaksanakan latihan dalam semua aspek berkaitan Kerajaan Tempatan, perancangan dan penempatan manusia kepada anggota Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Mewujudkan pusat rujukan yang responsif bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Menyediakan khidmat nasihat kepada Pihak Berkuasa Tempatan dari segi teknologi, bahan/produk, program dan projek untuk pelaksanaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
Kursus Team Building
18-20 September 2018
 
Bengkel Pindaan Peraturan Memberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
18-20 September 2018
 
Kursus Pengurusan Kerja Sosial Anggota Klinikal
18-20 September 2018
 
Bengkel Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Siri 2/2018
18-21 September 2018
 
Program Kursus Asas Sistem Pengurusan Bersepadu JKR (SPFB)
18-21 September 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my