• Melaksanakan latihan dalam semua aspek berkaitan Kerajaan Tempatan, perancangan dan penempatan manusia kepada anggota Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Mewujudkan pusat rujukan yang responsif bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Tempatan.
  • Menyediakan khidmat nasihat kepada Pihak Berkuasa Tempatan dari segi teknologi, bahan/produk, program dan projek untuk pelaksanaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
Kursus Teknikal OSC Online Siri 3
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Pengurusan Projek
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Penyediaan Kertas Penilaian Outcome Siri 2
16-17 Oktober 2018
 
Mesyuarat Kajian Pembangunan MUO Group Discussion (FGD2)
17-19 Oktober 2018
 
Seminar Dasar dan Latihan Kor Perkhidmatan Am (Pendidikan) Tahun 2018
17-19 Oktober 2018

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my