• Menyedia dan mengedar kalendar latihan tahunan pada minggu pertama bulan Disember bagi program latihan untuk tahun berikutnya.
  • Mengeluarkan surat tawaran kursus kepada peserta yang dipilih sekurang-kurangnya tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus bermula.
  • Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) program latihan setiap bulan.
  • Memastikan perkhidmatan sokongan seperti makan, dewan kuliah dan tempat kursus mendapat skor purata tidak kurang daripada skala 4.0 berdasarkan borang penilaian kursus yang disediakan.
  • Memastikan maklumbalas pertanyaan mengenai kursus dan latihan dalam tempoh tidak lewat dari satu (1) hari bekerja.
  • Memastikan maklumbalas aduan mengenai kursus dan latihan dalam tempoh tidak lewat dari satu (1) hari bekerja.
Bengkel Penyelarasan dan Semakan Operasi Standard (SOP)
13-15 Ogos 2018
 
Bengkel Pemantapan Data UAD Tahun 2018
13-15 Ogos 2018
 
Kaedah Penilaian Tapak dan Pembangunan Tanah 
13-16 Ogos 2018
 
Bengkel Rekabentuk dan Penerbitan Berita Ukur / Laporan JUPEM
13-16 Ogos 2018
 
Kursus Ekonomi Sekular - Transformasi Sisa Sebagai Sumber
14-16 Ogos 2018
 
Kursus Penggunaan Operasi UAV dan Drone Dalam Perancangan dan Pembangunan : Siasatan Tapak
14-16 Ogos 2018
 
Mesyuarat Kemahiran Bahasa Melayu Berbudaya dan Kepimpinan 
15-17 Ogos 2018
 
Bengkel Pemantapan Modul Pengajaran Kursus Penilaian
15-17 Ogos 2018
 
Bengkel Semakan Prosedur dan Garis Panduan Perolehan
17-19 Ogos 2018
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my