• Menyedia dan mengedar kalendar latihan tahunan pada minggu pertama bulan Disember bagi program latihan untuk tahun berikutnya.
  • Mengeluarkan surat tawaran kursus kepada peserta yang dipilih sekurang-kurangnya tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus bermula.
  • Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) program latihan setiap bulan.
  • Memastikan perkhidmatan sokongan seperti makan, dewan kuliah dan tempat kursus mendapat skor purata tidak kurang daripada skala 4.0 berdasarkan borang penilaian kursus yang disediakan.
  • Memastikan maklumbalas pertanyaan mengenai kursus dan latihan dalam tempoh tidak lewat dari satu (1) hari bekerja.
  • Memastikan maklumbalas aduan mengenai kursus dan latihan dalam tempoh tidak lewat dari satu (1) hari bekerja.
Kursus Teknikal OSC Online Siri 3
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Pengurusan Projek
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Penyediaan Kertas Penilaian Outcome Siri 2
16-17 Oktober 2018
 
Mesyuarat Kajian Pembangunan MUO Group Discussion (FGD2)
17-19 Oktober 2018
 
Seminar Dasar dan Latihan Kor Perkhidmatan Am (Pendidikan) Tahun 2018
17-19 Oktober 2018

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my