• Menyedia dan mengedar kalendar latihan tahunan pada minggu pertama bulan Disember bagi program latihan untuk tahun berikutnya.
  • Mengeluarkan surat tawaran kursus kepada peserta yang dipilih sekurang-kurangnya tiga (3) minggu sebelum tarikh kursus bermula.
  • Melaksanakan sekurang-kurangnya dua (2) program latihan setiap bulan.
  • Memastikan perkhidmatan sokongan seperti makan, dewan kuliah dan tempat kursus mendapat skor purata tidak kurang daripada skala 4.0 berdasarkan borang penilaian kursus yang disediakan.
  • Memastikan maklumbalas pertanyaan mengenai kursus dan latihan dalam tempoh tidak lewat dari satu (1) hari bekerja.
  • Memastikan maklumbalas aduan mengenai kursus dan latihan dalam tempoh tidak lewat dari satu (1) hari bekerja.
Kursus Team Building
18-20 September 2018
 
Bengkel Pindaan Peraturan Memberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
18-20 September 2018
 
Kursus Pengurusan Kerja Sosial Anggota Klinikal
18-20 September 2018
 
Bengkel Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis (WIM) Siri 2/2018
18-21 September 2018
 
Program Kursus Asas Sistem Pengurusan Bersepadu JKR (SPFB)
18-21 September 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my