• Merangka dan menggunapakai kurikulum yang relevan dan terkini.
  • Menggembeleng tenaga profesional yang berpengalaman luas dalam bidang masing-masing untuk diambil sebagai Pakar Rujuk, Pensyarah dan fasilitator.
  • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif bagi penerbitan ilmiah berbentuk jurnal / amalan terbaik / metodologi penyelidikan.
  • Mewujudkan kerjasama dengan jaringan institusi-institusi latihan yang sedia ada dari sektor-sektor kerajaan yang lain, badan-badan bukan kerajaan serta pihak-pihak dari universiti.
  • Jalinan rangkaian kerjasama di peringkat antarabangsa antara Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan kerajaan serta syarikat-syarikat dan pertubuhan dari luar negara khususnya dalam bidang Pengurusan Sisa Pepejal, Perancangan, Landskap dan Perumahan.
  • Menganjur dan mengendalikan kursus-kursus secara maya (Virtual Courses).
Kursus Penggunaan OSC Online Siri 2
19-21 Mac 2018
 
Kursus Perakaunan dan Kewangan untuk Bukan Akauntan
19-22 Mac 2018
 
Kursus Amalan Terbaik Pengurusan Sisa Pepejal Mampan
19-22 Mac 2018
 
Community Engagement In Planning Decision Process
20-22 Mac 2018
 
Bengkel Penyediaan Peraturan dan Kod Amalan Kebajikan Haiwan Bil.2/2018
20-23 Mac 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my