Visi

Pusat Kecemerlangan dalam Bidang Latihan, Rujukan dan Khidmat Nasihat bagi aspek Perancangan Fizikal, Sosial, Ekonomi dan Alam Sekitar yang mampan bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang berkualiti dan pembangunan penempatan manusia yang memenuhi sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

Misi

Membangunkan modul dan melaksanakan program latihan bersistematik ke arah pembangunan modal insan yang berkualiti selaras dengan wawasan negara.

Berperanan sebagai pakar rujuk dan khidmat nasihat dalam bidang perbandaran, perumahan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta Pengurusan Kerajaan Tempatan.

Menyelaras dan mengendalikan taklimat mengenai Akta, Undang-undang kecil dan Peraturan-peraturan serta Dasar/Polisi semasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Bengkel Penyelarasan dan Semakan Operasi Standard (SOP)
13-15 Ogos 2018
 
Bengkel Pemantapan Data UAD Tahun 2018
13-15 Ogos 2018
 
Kaedah Penilaian Tapak dan Pembangunan Tanah 
13-16 Ogos 2018
 
Bengkel Rekabentuk dan Penerbitan Berita Ukur / Laporan JUPEM
13-16 Ogos 2018
 
Kursus Ekonomi Sekular - Transformasi Sisa Sebagai Sumber
14-16 Ogos 2018
 
Kursus Penggunaan Operasi UAV dan Drone Dalam Perancangan dan Pembangunan : Siasatan Tapak
14-16 Ogos 2018
 
Mesyuarat Kemahiran Bahasa Melayu Berbudaya dan Kepimpinan 
15-17 Ogos 2018
 
Bengkel Pemantapan Modul Pengajaran Kursus Penilaian
15-17 Ogos 2018
 
Bengkel Semakan Prosedur dan Garis Panduan Perolehan
17-19 Ogos 2018
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my