Visi

Pusat Kecemerlangan dalam Bidang Latihan, Rujukan dan Khidmat Nasihat bagi aspek Perancangan Fizikal, Sosial, Ekonomi dan Alam Sekitar yang mampan bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang berkualiti dan pembangunan penempatan manusia yang memenuhi sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

Misi

Membangunkan modul dan melaksanakan program latihan bersistematik ke arah pembangunan modal insan yang berkualiti selaras dengan wawasan negara.

Berperanan sebagai pakar rujuk dan khidmat nasihat dalam bidang perbandaran, perumahan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta Pengurusan Kerajaan Tempatan.

Menyelaras dan mengendalikan taklimat mengenai Akta, Undang-undang kecil dan Peraturan-peraturan serta Dasar/Polisi semasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Kursus Penyediaan dan Penilaian Laporan Cadangan Pemajuan (LCP)
20-22 Februari 2018
 
Kursus Akta Pengurusan Strata 2013
20-22 Februari 2018
 
Bengkel Penilaian Keadaan Jalan (Road Condition Assessment)
20-22 Februari 2018
 
Kursus Pengendalian Siasatan dan Inspektorat
21-23 Februari 2018
 
Mesyuarat Pengurusan Kewangan 
21-23 Februari 2018
 
 
 
 
 
 
 

 

Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my