Pusat Pengajian Pengurusan Landskap


Bil Kursus Tarikh
1 Bengkel Low Carbon City Framework 04-06 Februari 2020
2 Kursus Master Gardener – Modul 2 : Penilaian Tahap Risiko Pokok Ameniti
Merangkumi Kawalan Penyakit Dan Perosak
18-20 Februari 2020
3 Bengkel Pemantapan Profesyen Arkitek Landskap Awam sejajar dengan Hasrat IFLA 2020
(Bengkel Hala Tuju Pengukuhan Arkitek Landskap 2020-2030)
21-23 Februari 2020
4 Executive Talk " Stand and Talk " - Memperkasakan Profesyen Arkitek Landskap (Hari Landskap Negara) 29 Februari 2020
Bil Kursus Tarikh
5 Kursus Master Gardener - Modul 1, Penanaman Dan Penyelenggaraan Pokok Ameniti 02-04 Mac 2020
6 Kursus Penyelenggaraan Landskap (MPPG) 23-25 Mac 2020
7 Kursus Master Gardener – Modul 3 : Pemangkasan Pokok Ameniti 30 Mac-01 April 2020
Bil Kursus Tarikh
8 NaX (Nature Xplore) : Carbon Foot Print @ Bukit Batu Pahat, Kuala Kubu Baru 11 April 2020
9 Bengkel Pembinaan Arca dan Landscape Street Furniture 13-15 April 2020
10 Program Ihya Ramadhan: Manusia Sebagai Khalifah Bumi…lestarikah???? 28-30 April 2020

Tiada sebarang kursus pada bulan Mei.

Bil Kursus Tarikh
11 Kursus Master Gardener – Modul 4 : Memanjat Pokok Ameniti 02-04 Jun 2020
12 Bengkel Penyediaan SOP Landscape Plan Submission Towards OSC 3.0 Plus
(sejajar ke arah pembentukan Undang-undang kecil dan Enekmen)
15-17 Jun 2020
Bil Kursus Tarikh
13 Kursus Master Gardener – Modul 5 : Penyelenggaraan mesin, Jentera dan Peralatan landskap 01-03 Julai 2020
14 Bengkel The Art of Bamboo Design in Organic Architecture 13-15 Julai 2020
15 Seminar Landskap "…From Grey….Blue to Green….." 13-15 Julai 2020
Bil Kursus Tarikh
16 Kursus Master Gardener- Modul 6 : Pembajaan Pokok Ameniti, Pembajaan Kimia
dan Penyediaan Kompos / Bahan Organan
04-06 Ogos 2020
Bil Kursus Tarikh
17 Kursus Pengurusan Turf di Padang Awam 09-11 September 2020
18 Kursus Penyelenggaraan Landskap PBT Sarawak (INTAN SARAWAK) 22-24 September 2020
19 JEMARI HIJAU : Community Farming 22-24 September 2020
Bil Kursus Tarikh
20 HARI WANITA KEBANGSAAN : BE A MARVELLOUS LANDSCAPE ARCHITECT : TOP TO TOE…INSIDE OUT !!! 22 Oktober 2020
Permohonan kursus adalah melalui Sistem Latihan Bersepadu KPKT
Mohon Kursus