Pusat Pengajian Perancangan Bandar dan Urbanisasi


Bil Kursus Tarikh
1 Kursus Rancangan Tempatan : Nadi Pembangunan dan Kesejahteraan Setempat 11-13 Februari 2020
Bil Kursus Tarikh
2 New Urban Agenda (NUA) 10-12 Mac 2020
3 Kursus Pemahaman Perancangan Pembangunan "Transit Oriented Development (TOD)" 24-26 Mac 2020
Bil Kursus Tarikh
4 Caj Pemajuan Sumber Ekonomi PBT 07-09 April 2020
5 Executive Talk: Colloquium On Malay Urbanism, Architecture, Urban Design, Haritage, and Conservation (MUDACH2020) 15-16 April 2020
6 Mekanisma Penyediaan Dana Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Pbt - Isu Dan Pelaksanaan 28 April 2020

Tiada sebarang kursus pada bulan Mei.

Bil Kursus Tarikh
7 Kursus Pengurusan Risiko dan Pembangunan Guna Tanah 09-11 Jun 2020
8 Universal Design Guidelines in Development 23-25 Jun 2020
Bil Kursus Tarikh
9 Kursus Pembangunan Stratum 07-09 Julai 2020
10 GIS As A Planning Tool 21-23 Julai 2020
Bil Kursus Tarikh
11 MCDM In Spatial Planning 11-13 Ogos 2020
12 Kursus BIM (Building Information Management) As A Tools In Planning Approval 25-27 Ogos 2020
Bil Kursus Tarikh
13 Kursus Penyediaan Terma Rujukan Berkualiti dan Berdayalaksana 08-10 September 2020
14 Kursus Penggunaan Dan Operasi Uav Dan Drone Dalam Perancangan Dan Pembangunan 22-24 September 2020
Bil Kursus Tarikh
15 Kursus Impact Outcome dalam Kajian/Projek 06-08 Oktober 2020
16 Kursus High impact Leadership 20-22 Oktober 2020
17 Executive Talk: Am I A Good City Managers? 27 Oktober 2020
Bil Kursus Tarikh
18 Executive Talk: Placemaking as an Environmentally Friendly Form of Economics Development 03 November 2020
19 Executive Talk: Smart green City 10 November 2020
Permohonan kursus adalah melalui Sistem Latihan Bersepadu KPKT
Mohon Kursus