Pusat Pengajian Sisa Pepejal & Pembersihan Awam


Bil Kursus Tarikh
1 Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 11-13 Februari 2020
Bil Kursus Tarikh
2 Kursus Pengasingan Sisa Pepejal Di Punca Dan Aplikasi 3R 10-12 Mac 2020
3 Kursus Rekabentuk Dan Pembinaan Tapak Pelupusan Sisa Pepejal 24-26 Mac 2020
Bil Kursus Tarikh
4 Kursus Kajian Komposisi Sisa Pepejal 07-09 April 2020
5 Kursus Pengurusan Sisa Pepejal Binaan 20-22 April 2020
6 Ceramah Eksekutif : Pengurusan Sampah Di Pihak Berkuasa Tempatan - Perlaksanaan Dan Isu Berbangkit 30 April 2020

Tiada sebarang kursus pada bulan Mei.

Bil Kursus Tarikh
7 Kursus Polisi Kebangsaan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Berkaitan Dengan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Di Malaysia 09-11 Jun 2020
8 Kursus Ekonomi Sekular - Transformasi Sisa Sebagai Sumber 23-25 Jun 2020
Bil Kursus Tarikh
9 Kursus Pengenalan Kepada Isu Alam Sekitar, Pencemaran dan Kesan Kepada Alam Sekitar, Akibat Daripada Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam yang tidak teratur 07-09 Julai 2020
10 Seminar Kebangsaan Kelestarian Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 21-22 Julai 2020
Bil Kursus Tarikh
11 Ceramah Eksekutif: Pengurusan Sisa Pepejal Dari Perspektif Perniagaan 11-12 Ogos 2020
12 Kursus Hands On : Pengenalan C4I Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 25-27 Ogos 2020
Bil Kursus Tarikh
13 Kursus Pengurusan Sisa Pepejal Bagi Sektor Industri, Komersial dan Institusi 22-24 September 2020
14 Kursus Asas Pengurusan Projek Dan Pentadbiran Kontrak Untuk Tapak Pelupusan 29 September - 01 Oktober 2020
Bil Kursus Tarikh
15 Kursus Penutupan Selamat dan Pengurusan Pasca Penutupan Tapak Pelupusan 06-08 Oktober 2020
16 Seminar Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672) 20-21 Oktober 2020
Permohonan kursus adalah melalui Sistem Latihan Bersepadu KPKT
Mohon Kursus