Pada 19 hingga 21 Ogos 2019 I-KPKT telah berjaya menganjurkan 3 kursus di Institut Tadbiran…
Objektif pelaksanaan program adalah untuk memberi pendedahan, kefahaman dasar serta polisi kementerian terhadap pengurusan kerajaan…
Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pengetahuan peserta mengenai sisa pepejal binaan, sisa pepejal industri,…
Kursus ini telah dijalankan selama 3 hari bermula 22 Julai 2019 hingga 24 Julai 2019…
Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta melatih pegawai di dalam Skim…
Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai polisi-polisi kebangsaan yang berhubungkait dengan pengurusan…
Objektif bengkel ini adalah untuk memberi pengetahuan dan melatih dan meningkatkan kemahiran peserta mengenai kaedah…
Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta berkaitan pelaksanaan dalam konteks konsep dan…
Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai System Binaan Berindustri (Ibs). Melalui…