Kursus ini telah memberikan makluman mengenai asas, konsep pembangunan strata dan aplikasi di Malaysia. Melalui…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" pemangkasan pokok di Taman Bukit Jalil bagi mempraktikkan teknik…
Melalui kursus ini peserta dapat meningkatkan kefahaman berkaitan kemahiran melaksanakan tugas sebagai penguatkuasa di PBT…
Kursus Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) : Penilaian Harta Khas (Intellectual Property & Business Valuation) Anjuran…
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman peserta mengenai aspek kemahiran tugas sebagai pegawai penyiasta di…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur bagi pengumpulan spesimen…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di tapak praktikal. Peserta didedahkan tatacara dan amalan yang…
Kursus Arborikultur Usahasama Strategik Perbadanan Labuan dan Pusat Pengajian Pengurusan Landskap I-KPKT dari 16-18 Januari…
Kerja lapangan bagi kursus ini telah berlangsung pada 16 Ogos 2018 yang melibatkan seramai 46…