Kursus ini bertujuan memastikan peserta mahir dalam menguruskan sesuatu projek merangkumi peringkat pentadbiran kontrak, pembinaan,…
Kursus ini bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada peserta mengenai komposisi sisa pepejal yang terdapat di dunia…
Kurusus ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai pengetahuan kejuruteraan tapak pelupusan sisa pepejal mengenai…
Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah teknologi yang digunakan dalam menguruskan sisa pepejal mampan untuk mengelak…
Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan kefahaman kepada peserta mengenai Akta 341 bertujuan untuk membuat…
Kursus ini diadakan secara off campus dan telah menjemput penceramah yang pakar dalam Bandar Pintar…
Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkaitan penyelenggaraan mesin dan peralatan yang digunakan dalam melakukan…
Melalui kursus ini peserta dapat memahami dengan lebih jelas berkaitan teori dan amali berkenaan pengurusan…
Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai senario pelaksanaan penilaian semula, konsep…