khairul2

Ketua Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Encik Khairul Nizam bin Othman

Pegawai Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Cik Nurul Atiqah binti Nazir Rudin
 

           khairul2

Ketua Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Encik Khairul Nizam bin Othman

Pegawai Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Cik Nurul Atiqah binti Nazir Rudin
 

OBJEKTIF PROGRAM LATIHAN

Pusat Pengajian Perancangan Bandar dan Urbanisasi merupakan pusat pengajian yang penting kerana salah satu fungsi mandatori Pihak Berkuasa Tempatan adalah perancangan dan pembangunan bandar. Pusat ini akan memberi peluang kepada kakitangan PBT mengenai proses, prosedur dan tatacara perancangan bandar dalam pentadbiran harian PBT. Secara amnya,pusat ini akan mengendalikan:

 •     Pengurusan Dan Pelaksanaan One Stop Centre
 •     Amalan dan prosedur Permohonan Kebenaran Merancang
 •     Certificate Of Completion And Compliance
 •     Pengurusan Pembangunan Bandar
 •     Forward Planning
 •     Rancangan Pemajuan (Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur,
 •     Rancangan Tempatan Dan Rancangan Kawasan Khas)
 •     Kawalan Pembangunan
 •     Bandar Selamat (Safe City Initiatives)
 •     Murni Net
 •     Rancangan Pembangunan Dan Penempatan Kampung Tradisional)
Bengkel Penyelarasan dan Semakan Operasi Standard (SOP)
13-15 Ogos 2018
 
Bengkel Pemantapan Data UAD Tahun 2018
13-15 Ogos 2018
 
Kaedah Penilaian Tapak dan Pembangunan Tanah 
13-16 Ogos 2018
 
Bengkel Rekabentuk dan Penerbitan Berita Ukur / Laporan JUPEM
13-16 Ogos 2018
 
Kursus Ekonomi Sekular - Transformasi Sisa Sebagai Sumber
14-16 Ogos 2018
 
Kursus Penggunaan Operasi UAV dan Drone Dalam Perancangan dan Pembangunan : Siasatan Tapak
14-16 Ogos 2018
 
Mesyuarat Kemahiran Bahasa Melayu Berbudaya dan Kepimpinan 
15-17 Ogos 2018
 
Bengkel Pemantapan Modul Pengajaran Kursus Penilaian
15-17 Ogos 2018
 
Bengkel Semakan Prosedur dan Garis Panduan Perolehan
17-19 Ogos 2018
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my