khairul2

Ketua Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Encik Khairul Nizam bin Othman

Pegawai Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Cik Nurul Atiqah binti Nazir Rudin
 

           khairul2

Ketua Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Encik Khairul Nizam bin Othman

Pegawai Pusat Pengajian Perancangan Bandar & Urbanisasi

Cik Nurul Atiqah binti Nazir Rudin
 

OBJEKTIF PROGRAM LATIHAN

Pusat Pengajian Perancangan Bandar dan Urbanisasi merupakan pusat pengajian yang penting kerana salah satu fungsi mandatori Pihak Berkuasa Tempatan adalah perancangan dan pembangunan bandar. Pusat ini akan memberi peluang kepada kakitangan PBT mengenai proses, prosedur dan tatacara perancangan bandar dalam pentadbiran harian PBT. Secara amnya,pusat ini akan mengendalikan:

 •     Pengurusan Dan Pelaksanaan One Stop Centre
 •     Amalan dan prosedur Permohonan Kebenaran Merancang
 •     Certificate Of Completion And Compliance
 •     Pengurusan Pembangunan Bandar
 •     Forward Planning
 •     Rancangan Pemajuan (Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur,
 •     Rancangan Tempatan Dan Rancangan Kawasan Khas)
 •     Kawalan Pembangunan
 •     Bandar Selamat (Safe City Initiatives)
 •     Murni Net
 •     Rancangan Pembangunan Dan Penempatan Kampung Tradisional)
Kursus Teknikal OSC Online Siri 3
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Pengurusan Projek
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Penyediaan Kertas Penilaian Outcome Siri 2
16-17 Oktober 2018
 
Mesyuarat Kajian Pembangunan MUO Group Discussion (FGD2)
17-19 Oktober 2018
 
Seminar Dasar dan Latihan Kor Perkhidmatan Am (Pendidikan) Tahun 2018
17-19 Oktober 2018

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my