OBJEKTIF PROGRAM LATIHAN

Pusat Pengajian Perumahan akan bertanggungjawab menyediakan program - program latihan mengenai perkara-perkara berikut:

  •     Dasar Perumahan Negara
  •     Pengurusan Setinggan
  •     Industrialised Building System
  •     Kawalan Bangunan
  •     Commisioner Of Building

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000/9001/9002 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my