OBJEKTIF PROGRAM LATIHAN

Pusat Pengajian Perumahan akan bertanggungjawab menyediakan program - program latihan mengenai perkara-perkara berikut:

  •     Dasar Perumahan Negara
  •     Pengurusan Setinggan
  •     Industrialised Building System
  •     Kawalan Bangunan
  •     Commisioner Of Building
Kursus Teknikal OSC Online Siri 3
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Pengurusan Projek
15-17 Oktober 2018
 
Bengkel Penyediaan Kertas Penilaian Outcome Siri 2
16-17 Oktober 2018
 
Mesyuarat Kajian Pembangunan MUO Group Discussion (FGD2)
17-19 Oktober 2018
 
Seminar Dasar dan Latihan Kor Perkhidmatan Am (Pendidikan) Tahun 2018
17-19 Oktober 2018

Body2

Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
KM 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, 28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi, Pahang Darul Makmur

Tel: 09-222 9000 Faks: 09-222 9014
Email: il.admin@kpkt.gov.my