Property Talk telah berlangsung pada 01 Oktober 2019 bertempat di Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan…
Melalui kursus ini peserta dapat mengukuhkan integriti dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai penguatkuasa dan membangun…
Objektif pelaksanaan program adalah untuk memberi pendedahan, kefahaman dasar serta polisi kementerian terhadap pengurusan kerajaan…
Pada 19 hingga 21 Ogos 2019 I-KPKT telah berjaya menganjurkan 3 kursus di Institut Tadbiran…
Objektif pelaksanaan program adalah untuk memberi pendedahan, kefahaman dasar serta polisi kementerian terhadap pengurusan kerajaan…
Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pengetahuan peserta mengenai sisa pepejal binaan, sisa pepejal industri,…
Kursus ini telah dijalankan selama 3 hari bermula 22 Julai 2019 hingga 24 Julai 2019…
Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta melatih pegawai di dalam Skim…
Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai polisi-polisi kebangsaan yang berhubungkait dengan pengurusan…