Kursus Asas Perundangan dan Kepimpinan Pengurusan Kerajaan Tempatan Siri II (26-27 Ogos 2019)

Objektif pelaksanaan program adalah untuk memberi pendedahan, kefahaman dasar serta polisi kementerian terhadap pengurusan kerajaan tempatan serta meningkatkan kefahaman mengenai peranan dan fungsi Ahli Majlis di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).