Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam

Responsive image
Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam

Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam telah dilaksanakan pada 11-13 Feb 2020. Objektif kursus adalah:

  • Memperkenalkan Kaedah teknologi yang digunakan dalam menguruskan sisa pepejal mampan untuk mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar.
  • Memberi pendedahan kepada aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa pepejal yang mampan
  • Mewujudkan warga kerja teknikal yang kompeten dan berkemahiran tmengikut disiplin masing-masing.
  • Perkongsian maklumat berkenaan penggunaan teknologi sedia ada dan penekanan terhadap teknologi hijau pada masa akan datang.