Bengkel Teknik Penyiasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Kerajaan

Responsive image
Bengkel Teknik Penyiasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Kerajaan

Pusat Pengajian Pemahaman dan Penguatkuasaan Undang-Undang telah menjalankan bengkel Teknik Penyiasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Kerajaan pada 18 hingga 20 Februari 2020. Bengkel yang telah dihadiri seramai 48 orang peserta ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman peserta dalam aspek kemahiran melaksanakan tugas sebagai pegawai penyiasat di dalam sektor kerajaan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Chow Siang Kong dari Bahagian Undang-Undang, KPKT selaku penceramah bagi bengkel ini dan kepada semua yang terlibat.


   Nota Bengkel Teknik Penyiasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Kerajaan