Kursus Master Gardener Modul 2 - Penilaian Tahap Risiko Pokok Ameniti Merangkumi Kawalan Penyakit dan Perosak

Responsive image
Kursus Master Gardener Modul 2 - Penilaian Tahap Risiko Pokok Ameniti Merangkumi Kawalan Penyakit dan Perosak

Kursus Master Gardener Modul 2 - Penilaian Tahap Risiko Pokok Ameniti Merangkumi Kawalan Penyakit dan Perosak telah diadakan dari 18 – 20 Februari 2020. Seramai 39 orang peserta dari 15 PBT menghadiri kursus ini. Terima kasih kepada barisan penceramah dan fasilitator daripada Bahagian Biosekuriti Tumbuhan, Jabatan Pertanian Malaysia MOA. Terima kasih juga kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) atas kesudian menjadikan Taman Botani Perdana Kuala Lumpur sebagai “Test Plot” bagi latihan amali.