Kursus Master Gardener - Modul 1, Penanaman Dan Penyelenggaraan Pokok Ameniti

Responsive image
Kursus Master Gardener - Modul 1, Penanaman Dan Penyelenggaraan Pokok Ameniti

Kursus Master Gardener Modul 1 – Penanaman dan Penyelenggaraan Pokok Ameniti telah diadakan dari 02 - 04 Mac 2020. Terima kasih kepada barisan penceramah daripada Jabatan Landskap dan Rekreasi, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dalam perkongsian ilmu bersama peserta. Terima kasih juga kepada Jabatan Pertanian Serdang (DOA) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) atas sumbangan pokok-pokok landskap bagi latihan amali.
“Efficiency in smart partnership always links to positive networked strategy and saving government money” - Terima kasih DOA dan DBKL.