KURSUS APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (19 – 21 FEB 2019)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah teknologi yang digunakan dalam menguruskan sisa pepejal mampan untuk mengelak berlakunya pencemaran alam sekitar . Selain itu, memberikan pendedahan kepada peserta kursusmengenai teknologi yang digunakan pada masakini untuk menjadikan sisa pepejal sebagai sumber pendapatan. Terima kasih juga kepada peserta yang hadir pada hari kursus tersebut yang dihadiri seramai 27 orang. Jutaan terima kasih kepada penceramah iaitu Encik Akmal Bahri Bin Baharuddin, Encik Mohd Safrizal Bin Umar, Puan Noor Adilah Binti Md Arifin dari (Bahagian Fasiliti SWCORP), En. Mohd Shukry Bin Shahidan, Puan Noor Azilatom Binti Ali dari ( Bahagian Penyelididkan dan teknologi ), dan terima kasih juga kepada En. Hashim Bin Wahab daripada (Worlwide Landfills Sdn Bhd ).