KURSUS MASTER GARDENER MODUL 6 : PEMBAJAAN POKOK AMENITI, PEMBAJAAN KIMIA DAN PENYEDIAAN BAHAN/ ORGANAN PADA 23-25 APRIL 2019

Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkenaan penyediaan pembajaan di Taman Botani Negara Kuala Lumpur pada 24 April 2019. Terima kasih diucapkan kepada penceramah dan fasilitator daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana telah memberikan sumbangan dan menjayakan kursus ini.