KURSUS SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM, IBS) (22-25 APRIL 2019)

Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai System Binaan Berindustri (Ibs). Melalui kursus ini juga peserta dapat meningkatkan kefahaman mengenai IBS secara keseluruhan termasuk perkara-perkara berkaitan pengenalan, polisi kerajaan dan kepentingan IBS di dalam industry pembangunan dan kearah pembangunan mampan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah iaitu Ir. Mohd Shahrul bin Saari (Innovacia Sdn Bhd) dan peserta-peserta kursus di atas sumbangan dalam menjayakan kursus ini.