KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN HARTA PIHAK BERKUASA TEMPATAN: BANGUNAN KEMUDAHAN AWAM (COMMUNITY CENTRE) - 25 HINGGA 27 JUN 2019

Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta berkaitan pelaksanaan dalam konteks konsep dan rekabentuk pembangunan dan pengurusan harta oleh PBT. Melalui kursus ini juga para peserta diberi galakkan pembangunan komuniti/masyarakat dalam kawasan PBT. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah iaitu Dr. Hj Mohd Zaki Arif (UiTM Seri Iskandar), fasilitator iaitu Puan Siti Fairuz Che Pin dan Puan NurulHuda Ali (UiTM Seri Iskandar) dan peserta-peserta kursus di atas sumbangan dalam menjayakan kursus ini.