BENGKEL APLIKASI SISTEM TANYA SAMA POKOK PADA 25-27 JUN 2019

Objektif bengkel ini adalah untuk memberi pengetahuan dan melatih dan meningkatkan kemahiran peserta mengenai kaedah penubuhan dan pengendalian pangkalan data, mewujudkan sistem notifikasi bagi penambahbaikan pengurusan tindakan bagi penyelenggaraan pokok, penyeliaan projek menggunakan perkakasan “drone” bagi tujuan pemantauan projek secara menyeluruh dan mengintegrasikan dengan Sistem Aduan Majlis (PBT) serta membangunkan aplikasi mobile untuk sistem. Sesi amali ini telah dijalankan dengan jayanya dan dalam tempoh 2 jam (9.00 pagi - 11.00 pagi) di sekitar perkarangan bas Genting Highland Premium Outlets. Terima kasih kepada barisan penceramah dan fasilitator dari Majlis Bandaraya Ipoh iaitu Tuan LAr. Meor Abdullah Zaidi, Tuan LAr. Mohd Nazim, Puan Haminah, Cik Nurul Fateha, Encik Abdul Rasef dan Encik Mohamed Abu Abas.