KURSUS POLISI KEBANGSAAN DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG BERKAIT

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai polisi-polisi kebangsaan yang berhubungkait dengan pengurusan sisa pepejal yang mampan dan lestari dan juga penguatkuasaan undang-undang. Ribuan Terima kasih kepada penceramah-penceramah yang sudi berkongsi ilmu dan maklumat iaitu Puan Rosmawati Binti Rabial Hashim darip Bahagian Undang-Undang SWCORP, Encik Muhammad Yusof Bin Ahmad dari Bahagian Penguatkuasaan dan Kawal Selia SWCORP, Puan Noor Azelia Binti Amer dari Bahagian Sisa Industri, Komersial dan Institusi dan juga Puan Siti Norain Binti Abdullah dari Bahagian Sisa Binaan SWCORP.