KURSUS SENI REKA BENTUK ARCA LANDSKAP PADA 24 - 26 JULAI 2019

Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta melatih pegawai di dalam Skim Perkhidmatan Landskap di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan kementerian yang berkaitan secara teori dan amali di dalam aspek pembinaan perincian landskap kejur khasnya pemilihan material senibina arca landskap.

Sesi lawatan tapak telah dijalankan dengan jayanya di sekitar Heritage Trail 2 (reka bentuk arca karektor kartun LAT) dan sekitar River of Life (ROL) Kuala Lumpur.

Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan LAr. Shahrullizam bin Abdul Rashid daripada Majlis Bandaraya Iskantar Puteri dan LAr. Puan Nor Azah Abdul Aziz selaku Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Landskap kerana telah memberi sumbangan sebagai penceramah dalam kursus ini untuk berkongsi ilmu dengan para peserta. Selian itu, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada para fasilitator daripada Jabatan Pelaksana Projek dan Penyelenggaraan Bangunan, Bahagian Reka Bentuk dan Estetika Bandar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam menjayakan sesi lawatan tapak.