Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah teknologi yang digunakan dalam menguruskan sisa pepejal mampan untuk mengelak…
Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan kefahaman kepada peserta mengenai Akta 341 bertujuan untuk membuat…
Kursus ini diadakan secara off campus dan telah menjemput penceramah yang pakar dalam Bandar Pintar…
Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkaitan penyelenggaraan mesin dan peralatan yang digunakan dalam melakukan…
Melalui kursus ini peserta dapat memahami dengan lebih jelas berkaitan teori dan amali berkenaan pengurusan…
Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai senario pelaksanaan penilaian semula, konsep…
Kursus ini telah memberikan makluman mengenai asas, konsep pembangunan strata dan aplikasi di Malaysia. Melalui…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" pemangkasan pokok di Taman Bukit Jalil bagi mempraktikkan teknik…
Melalui kursus ini peserta dapat meningkatkan kefahaman berkaitan kemahiran melaksanakan tugas sebagai penguatkuasa di PBT…