Kursus Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) : Penilaian Harta Khas (Intellectual Property & Business Valuation) Anjuran…
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman peserta mengenai aspek kemahiran tugas sebagai pegawai penyiasta di…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur bagi pengumpulan spesimen…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di tapak praktikal. Peserta didedahkan tatacara dan amalan yang…
Kursus Arborikultur Usahasama Strategik Perbadanan Labuan dan Pusat Pengajian Pengurusan Landskap I-KPKT dari 16-18 Januari…
Kerja lapangan bagi kursus ini telah berlangsung pada 16 Ogos 2018 yang melibatkan seramai 46…
Kursus ini merupakan kerjasama strategik diantara Pusat Pengajian Kerajaan Tempatan, I-KPKT bersama INTAN Sarawak dan…
Kursus ini merupakan kerjasama strategik diantara Pusat Pengajian Pengurusan Perumahan dan INTAN Sabah. Kursus ini…
Bengkel Mock-Trial Kes PBT yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Julai 2018. Objektif kursus…