Objektif kursus ini adalah untuk melatih peserta dalam proses reka bentuk hardscape daripada peringkat perancangan,…
Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai berkenaan cara penyediaan, pembancuhan dan…
Objektif kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para peserta ilmu kitar dan guna semula…