Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai senario pelaksanaan penilaian semula, konsep…
Kursus ini telah memberikan makluman mengenai asas, konsep pembangunan strata dan aplikasi di Malaysia. Melalui…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" pemangkasan pokok di Taman Bukit Jalil bagi mempraktikkan teknik…
Melalui kursus ini peserta dapat meningkatkan kefahaman berkaitan kemahiran melaksanakan tugas sebagai penguatkuasa di PBT…
Kursus Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) : Penilaian Harta Khas (Intellectual Property & Business Valuation) Anjuran…
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman peserta mengenai aspek kemahiran tugas sebagai pegawai penyiasta di…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur bagi pengumpulan spesimen…
Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di tapak praktikal. Peserta didedahkan tatacara dan amalan yang…
Kursus Arborikultur Usahasama Strategik Perbadanan Labuan dan Pusat Pengajian Pengurusan Landskap I-KPKT dari 16-18 Januari…