Kerja lapangan bagi kursus ini telah berlangsung pada 16 Ogos 2018 yang melibatkan seramai 46…
Kursus ini merupakan kerjasama strategik diantara Pusat Pengajian Kerajaan Tempatan, I-KPKT bersama INTAN Sarawak dan…
Kursus ini merupakan kerjasama strategik diantara Pusat Pengajian Pengurusan Perumahan dan INTAN Sabah. Kursus ini…
Bengkel Mock-Trial Kes PBT yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Julai 2018. Objektif kursus…
Objektif kursus ini adalah untuk melatih peserta dalam proses reka bentuk hardscape daripada peringkat perancangan,…
Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai berkenaan cara penyediaan, pembancuhan dan…
Objektif kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para peserta ilmu kitar dan guna semula…