Objektif bengkel ini adalah untuk memberi pengetahuan dan melatih dan meningkatkan kemahiran peserta mengenai kaedah…
Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta berkaitan pelaksanaan dalam konteks konsep dan…
Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai System Binaan Berindustri (Ibs). Melalui…
Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkenaan penyediaan pembajaan di Taman Botani Negara Kuala Lumpur…
Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkenaan tatacara memanjat pokok dengan kaedah yang betul di…
Kursus ini bertujuan memastikan peserta mahir dalam menguruskan sesuatu projek merangkumi peringkat pentadbiran kontrak, pembinaan,…
Kursus ini bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada peserta mengenai komposisi sisa pepejal yang terdapat di dunia…
Kurusus ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai pengetahuan kejuruteraan tapak pelupusan sisa pepejal mengenai…
Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah teknologi yang digunakan dalam menguruskan sisa pepejal mampan untuk mengelak…