Pusat Pengajian Pengurusan Perumahan


Bil Kursus Tarikh
1 Kursus Sistem Binaan Berindustri (Industrialised Building System, IBS) dan Inovasi Pembinaan 03 Mac 2021
2 Kursus KPSL: Kaedah Penilaian (Kaedah Perbandingan Kos) 18 Mac 2021
3 Kursus Kaedah Pengiraan Unit Syer & Sijil Formula Unit Syer (SIFUS) 29 Mac 2021
Bil Kursus Tarikh
4 Kursus Pengenalan Pembangunan Strata 08 April 2021
5 Kursus Asas Bangunan 19 April 2021
Bil Kursus Tarikh
6 Kursus Pembantu Penilaian: Asas Penilaian 5 Mei 2021
7 Kursus Pengenalan Akta Hakmilik Strata 17 Mei 2021
8 Bengkel Amalan Iktisas Lembaga Penilai Pentaksir, Ejen Hartanah & Pengurus Bangunan 27 Mei 2021
Permohonan kursus adalah melalui Sistem Latihan Bersepadu KPKT
Mohon Kursus