Matlamat

Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan agensi-agensi berkaitan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek pentadbiran, pengurusan, perancangan, perbandaran dan penempatan  manusia.