Matlamat

Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan agensi-agensi berkaitan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam aspek pentadbiran, pengurusan, perancangan, perbandaran dan penempatanĀ  manusia.