Pusat Pengajian Pengurusan Perumahan

PENGENALAN

Pusat Pengajian Pemahaman dan Penguatkuasaan Undang-Undang menyediakan latihan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) serta penjawat awam dari sector/agensi awam berkaitan bidang Perundangan dan Penguatkuasaan khasnya untuk skim perkhidmatan Gred L dan KP. Pusat Pengajian ini memberi mereka pengetahuan, kemahiran, pendedahan dan latihan secara khusus teori dan amali bidang pengurusan Undang-Undang dan tatacara yang betul bidang penguatkuasaan PBT. Selain dari itu, pusat pengajian ini juga memberi pendedahan kepada peserta mengenai peranan tugas dan tanggungjawab pegawai di dalam menangani isu berkaitan pengurusan dan penguatkuasaan undang-undang PBT. Pendedahan sebegini akan membantu menyumbang kepada pengurusan yang cekap, lebih bersistematik, berintegriti, lebih kompeten serta efisyen dalam mengendalikan tugasan berkaitan amalan perundangan dan penguatkuasaan.

SUB BIDANG

  1. Perumahan
  2. Percukaian
  3. Dasar Komuniti Negara
  4. Teknologi Bangunan


Muat Turun
Nota
Lihat
Takwim