Fungsi

I-KPKT berperanan :

 1. Melaksanakan latihan bagi enam (6) pusat pengajian merangkumi :
  • Perancangan Bandar dan Urbanisasi
  • Pengurusan Lanskap
  • Kerajaaan Tempatan
  • Pengurusan Perumahan
  • Pengurusan Sisa Pepejal
  • Pemahaman dan penguatkuasaan Undang-Undang
 2. Menganjurkan persidangan, seminar dan bengkel berkaitan kerajaan tempatan di peringkat tempatan dan antarabangsa.
 3. Menyalurkan maklumat terkini berhubung dengan perubahan dasar, polisi dan matlamat kementerian dari semasa ke semasa.