Visi & Misi

Visi

Menjadi institut yang berdaya saing


Misi

Membangun dan memperkasa kompetensi modal insan dan menyediakan khidmat penyelidikan dan rundingan (rujukan/penyebaran maklumat), dalam bidang perbandaran, perumahan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta Pengurusan Kerajaan Tempatan.