KURSUS TEKNIKAL LANDSKAP MODUL 1: KURSUS 4R- RECYCLE GARDEN : REDUCE, REUSE, RECYCLE + REMARKABLE PADA 10-13 JULAI 2018

Objektif kursus ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para peserta ilmu kitar dan guna semula bahan buangan serta melatih peserta dalam proses rekabentuk Taman Kecil daripada hasil buangan dan sisa boleh olah semasa sesi hands-on.

Kursus ini telah dihadiri seramai 35 orang peserta yang terdiri daripada pelbagai PBT dan agensi. Sesi amali ini telah dijalankan dengan jayanya di persekitaran kawasan I-KPKT dengan menghasilkan TAMAN HERBA 4R I-KPKT.

Terima kasih diucapkan kepada penceramah dan para fasilitator daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Terima kasih juga diucapkan kepada Jabatan Pertanian Serdang di atas sumbangan pokok-pokok herba bagi menjayakan kursus ini.