KURSUS PENDEDAHAN KEMAHIRAN DAN PENGETAHUAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENYIASAT 18-21 FEBRUARI 2019

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman peserta mengenai aspek kemahiran tugas sebagai pegawai penyiasta di…

KURSUS MASTER GARDENER MODUL 2: PENILAIAN TAHAP RISIKO POKOK AMENITI MERANGKUMI KAWALAN PENYAKIT DAN PEROSAK 25-28 FEBRUARI 2019

Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur bagi pengumpulan spesimen…

KURSUS MASTER GARDENER MODUL 1: PENANAMAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI 12-14 FEBRUARI 2019

Kursus ini telah melaksanakan sesi "hands-on" di tapak praktikal. Peserta didedahkan tatacara dan amalan yang…

Kursus Arborikultur Usahasama Strategik Perbadanan Labuan dan I-KPKT

Kursus Arborikultur Usahasama Strategik Perbadanan Labuan dan Pusat Pengajian Pengurusan Landskap I-KPKT dari 16-18 Januari…

KURSUS PENGGUNAAN & OPERASI UAV DAN DRONE DALAM PERANCANGAN & PEMBANGUNAN: SIASATAN TAPAK

Kerja lapangan bagi kursus ini telah berlangsung pada 16 Ogos 2018 yang melibatkan seramai 46…

KURSUS FORENSIK TANDAS DAN PREMIS MAKANAN

Kursus ini merupakan kerjasama strategik diantara Pusat Pengajian Kerajaan Tempatan, I-KPKT bersama INTAN Sarawak dan…

KURSUS HOUSING DESIGN : FROM CONCEPT TO FABRICATION

Kursus ini merupakan kerjasama strategik diantara Pusat Pengajian Pengurusan Perumahan dan INTAN Sabah. Kursus ini…

Bengkel Mock-Trial Kes PBT Pada 24-26 Julai 2018

Bengkel Mock-Trial Kes PBT yang telah diadakan pada 24 hingga 26 Julai 2018. Objektif kursus…

KURSUS TEKNIKAL LANDSKAP MODUL 3- KURSUS PROSES REKA BENTUK SIMENFERO PADA 31 JULAI-03 OGOS 2018

Objektif kursus ini adalah untuk melatih peserta dalam proses reka bentuk hardscape daripada peringkat perancangan,…