Bengkel Teknik Penyiasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Kerajaan

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Bengkel Teknik Penyiasatan dan Penguatkuasaan Jabatan…

Bengkel Low Carbon City Framework

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Bengkel Low Carbon City Framework Pusat…

Kursus Asas Drone untuk Penguatkuasaan dan Pemerhatian - Tahap 1

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Kursus Asas Drone untuk Penguatkuasaan dan…

Kursus Perancangan dan Pelaksanaan Kerja-Kerja Penilaian Semula Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia: Transformasi hasil PBT

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Kursus Perancangan dan Pelaksanaan Kerja-Kerja Penilaian…

Kursus Akta Pengurusan Strata : Konsep dan Pengenalan

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Kursus Akta Pengurusan Strata : Konsep…

Kursus Rancangan Tempatan : Nadi Pembangunan dan Kesejahteraan Setempat

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa…

Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Kursus Aplikasi Teknologi Dalam Pengurusan Sisa…

MUDACH 2020

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } MUDACH 2020 Colloquium on Malay Urbanism,…

Simposium Kerajaan Tempatan Peringkat Kebangsaan

img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; } Sebagai penutup tirai 2019, I-KPKT telah…