BENGKEL APLIKASI SISTEM TANYA SAMA POKOK PADA 25-27 JUN 2019

Objektif bengkel ini adalah untuk memberi pengetahuan dan melatih dan meningkatkan kemahiran peserta mengenai kaedah…

KURSUS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN HARTA PIHAK BERKUASA TEMPATAN: BANGUNAN KEMUDAHAN AWAM (COMMUNITY CENTRE) - 25 HINGGA 27 JUN 2019

Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta berkaitan pelaksanaan dalam konteks konsep dan…

KURSUS SISTEM BINAAN BERINDUSTRI (INDUSTRIALISED BUILDING SYSTEM, IBS) (22-25 APRIL 2019)

Kursus ini telah memberikan informasi dan pendedahan kepada peserta mengenai System Binaan Berindustri (Ibs). Melalui…

KURSUS MASTER GARDENER MODUL 6 : PEMBAJAAN POKOK AMENITI, PEMBAJAAN KIMIA DAN PENYEDIAAN BAHAN/ ORGANAN PADA 23-25 APRIL 2019

Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkenaan penyediaan pembajaan di Taman Botani Negara Kuala Lumpur…

KURSUS MASTER GARDENER MODUL 4 : MEMANJAT POKOK AMENITI PADA 08-11 April 2019

Kursus ini telah melaksanakan sesi amali berkenaan tatacara memanjat pokok dengan kaedah yang betul di…

KURSUS ASAS PENGURUSAN PROJEK DAN PENTADBIRAN KONTRAK UNTUK TAPAK PELUPUSAN ( 16-18 APRIL 2019 )

Kursus ini bertujuan memastikan peserta mahir dalam menguruskan sesuatu projek merangkumi peringkat pentadbiran kontrak, pembinaan,…

KURSUS KAJIAN KOMPOSISI SISA PEPEJAL ( 2 – 4 APRIL 2019 )

Kursus ini bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada peserta mengenai komposisi sisa pepejal yang terdapat di dunia…

KURSUS REKABENTUK DAN PEMBINAAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL ( 19 – 21 Mac 2019 )

Kurusus ini bertujuan memberi pendedahan kepada peserta mengenai pengetahuan kejuruteraan tapak pelupusan sisa pepejal mengenai…

KURSUS APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (19 – 21 FEB 2019)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah teknologi yang digunakan dalam menguruskan sisa pepejal mampan untuk mengelak…